Personel Durumu

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü bünyesinde 216'İ teknik hizmetler, 43'i GİH, 11 Yardımcı Hizmetler ile 3 Sağlık, 1 avukat, 31 4/B Sözleşmeli, 222 daimi işçi, 331 sürekli işçi, 15 geçici işçi ve 4 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 877 personel mevcuttur.  Teknik Hizmetler216
Genel İdari Hizmetler43
Doktor -
Sağlık Personeli3
Avukat1
Yardımcı Hizmetler11
657 4/B Sözleşmeli Personel31
Daimi İşçi        222
Sürekli İşçi (696 KHK)331 
Geçici İşçi (696 KHK) 15 
Geçici (Rasatçı) 4
TOPLAM877

  

TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS 
İnşaat71
Makine20
Elektrik-Elektronik3
Maden2
Meteoroloji5
Fizik
Metalurji1
Harita26
Ziraat9
Jeoloji21
Jeofizik3
Çevre4
Orman2
Elektrik
Kimya6
Mimar1
Bilgisayar1
Şehir Plancısı
Peyzaj0
TOPLAM178
PROGRAMCI1 
LİSANSİYER2
TEKNİKER26
TEKNİSYEN8
RASATÇI1
TOPLAM216