Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü; Trabzon, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerinin toplam 33 202,7kmlik alanını kapsamaktadır. TUİK 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre bölge sınırları içinde1 746 637 kişi yaşamaktadır.


Tarihçe

17 Mayıs 1977 tarihli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oluru ile kurulmadan önce, Bölge Müdürlüğü hizmet alanında yer alan illerden Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 83. Şube Müdürlüğünün, Giresun ise DSİ Samsun 7.Bölge Müdürlüğünün görev alanı içinde yer almaktaydı. DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü, 1 Kasım 1977 tarihinde Bölge Müdürü atamasının yapılması ile fiilen kuruluşunu tamamlamıştır