Toprak ve Su Kaynakları

DSİ 22. Bölge müdürlüğü bünyesinde 728 390 hektar tarıma elverişli arazi içerisinde sulamaya elverişli arazi miktarı  438 268 hektardır. Bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 83 262 0 hektar civarındadır. 

Yüzölçümü25 766 2   km2
Tarıma elverişli arazi728 390 ha
Sulanabilir arazi438 268 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları15 355 hm3
Planlama aşaması3 310 ha
Planlama+Proje aşaması5 713 ha
Proje aşama17 015 ha
İşletme aşaması248 331 ha
İnşaatı devam eden33 001 ha
İşletmede olan24 223 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış1 018 0 mm
Toplam su potansiyeli15 755 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu15 355  hm 3 / yıl
Yer altı suyu400 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli15 601
6446 SAYILI EPK PROJELERİ
Ön inceleme aşaması140 GWh / yıl
Planlama aşaması (SKHA-Fizibilite)3 304 GWh / yıl
Proje aşaması2 368 GWh / yıl
İnşaatı başlayan projeler822 GWh / yıl
İşletmede olan projeler6 491 GWh / yıl
TOPLAM13 125 GWh / yıl
DSİ PROJELERİ 
 Etüt programında yer alan projeler535,90 GWh / yıl
Planlaması veya kesin projesi tamamlanan projeler982,34 GWh / yıl
2015 yılı yatırım programında olan ve inşaatı devam eden projeler123,36 GWh / yıl
 İşletmede olan Hidroelektrik santraller834,30 GWh / yıl
 TOPLAM2 475 90 GWh / yıl