Menüler

DSİ 22. Bölge müdürlüğü bünyesinde 728 390 hektar tarıma elverişli arazi içerisinde sulamaya elverişli arazi miktarı  438 268 hektardır. Bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 83 262 0 hektar civarındadır. 

Yüzölçümü 25 766 2   km2
Tarıma elverişli arazi 728 390 ha
Sulanabilir arazi 438 268 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları 15 355 hm3
Planlama aşaması 3 310 ha
Planlama+Proje aşaması 5 713 ha
Proje aşama 17 015 ha
İşletme aşaması 248 331 ha
İnşaatı devam eden 33 001 ha
İşletmede olan 24 223 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış 1 018 0 mm
Toplam su potansiyeli 15 755 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu 15 355  hm 3 / yıl
Yer altı suyu 400 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli 15 601
6446 SAYILI EPK PROJELERİ
Ön inceleme aşaması 140 GWh / yıl
Planlama aşaması (SKHA-Fizibilite) 3 304 GWh / yıl
Proje aşaması 2 368 GWh / yıl
İnşaatı başlayan projeler 822 GWh / yıl
İşletmede olan projeler 6 491 GWh / yıl
TOPLAM 13 125 GWh / yıl
DSİ PROJELERİ  
 Etüt programında yer alan projeler 535,90 GWh / yıl
Planlaması veya kesin projesi tamamlanan projeler 982,34 GWh / yıl
2015 yılı yatırım programında olan ve inşaatı devam eden projeler 123,36 GWh / yıl
 İşletmede olan Hidroelektrik santraller 834,30 GWh / yıl
 TOPLAM 2 475 90 GWh / yıl