Menüler

İşletmedeki İçmesuyu Tesisleri


Sıra No İli İçme Suyu İşletmeye Alındığı Yıl
1 Bayburt Bayburt İçmesuyu Tesisleri Rehabilitasyonu 2011
2 Trabzon Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu  2014