Menüler

2019 / 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STAJA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

15.05.2020

                     Staja Kabul Edilen Öğrencilerden İstenen Belgeler

- Zorunlu staj formu (İmzalı Kaşeli / Onaylanmış)

- Kimlik fotokopisi

- Stajyerin iban numarasını gösterir belge (Staj ödemesi için)

- İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin stajyerin öğrenim gördüğü kurum tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu. (Onaylı-Asıl)

- Öğrenci belgesi

Not 1: Eksik evrakı olan ve Bölge Müdürlüğümüz tarafından belirlenen tarihteki İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmayan öğrencilerin staj başvuruları iptal edilecektir.

Not 2:   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 15.06.2020 ve 13.07.2020 Pazartesi günleri Saat 10.00’da 2 grup halinde Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda yapılacaktır. Stajyer öğrenciler belirtilen tarihlerden birinde söz konusu eğitime katılmak zorundadır.

Not 3: Staj başlangıç tarihleri 15.06.2020 den önce olan öğrencilerin Covid-19 virüsü nedeniyle 15.06.2020 tarihinden itibaren yeni bir staj başlangıç tarihi belirlemeleri gerekmektedir.

Not 4: Ülkemizdeki COVİD-19 virüsü ile ilgili alınan tedbirlerde değişiklik olması durumunda kurumumuzun staj tarihlerini değiştirme hakkı saklı tutulmaktadır.