Menüler

2019 YILI STAJ BAŞVURU DUYURUSU

16.04.2019

2019 YILI STAJ BAŞVURU DUYURUSU

            Bölge Müdürlüğümüz (Trabzon), 223. Şube Müdürlüğü (Gümüşhane), 224. Şube Müdürlüğü (Rize), 225. Şube Müdürlüğü (Bayburt) ve 226. Şube Müdürlüğünde (Giresun)  2019 Yılı Yaz Döneminde Staj Yapacak Üniversite öğrencilerine yönelik Staj Başvuruları 02 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı ünitelerine şahsen yapılacaktır.

Staja başvuru için gelen öğrencinin kabul edilip edilmediğine dair değerlendirme, belirlenen kontenjan dahilinde yapılacaktır. Ayrıca kişilere bilgilendirme yapılacak olup, kurum web adresi (http://bolge22.dsi.gov.tr) ve benzeri yerlerde kabul edilenlere dair liste 10 Haziran 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

Staj Başvurusu Yapılırken İstenen Belgeler

-Öğrenci Belgesi(Staj Başvuru dönemi tarihli)

-Kimlik Fotokopisi

-1 adet Fotoğraf

-Okuldan alınacak yetkili onaylı staj başvuru formu (onaysız ve imzasız talep yazı ve formlar kabul edilemeyecektir)

Staj Başvurusu Kabul Edilenlerin Yükümlülükleri

-Staj için yapılmış Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin çıktısı(okuldan)

-İşyeri hekiminin, çalışma şartları ve kişisel sağlık durumu ön bilgisi için isteyeceği tetkikler

-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi kurumumuzda verilecektir.

Staj yapması uygun görülen öğrenci,

1.Kurum personelinin yararlandığı sosyal yemek ve benzeri imkanlardan öğrencilerde aynı şekilde ücreti mukabilinde yararlanabileceklerdir. Servis kullanma hakkı, öncelik personel olmak üzere, idarenin onayına tabidir.

2.DSİ’nin mesai ve çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Kendisine verilen araç gereci korumakla sorumlu olup, görev alanı dışında izin almadan başka alanlara gitmesi uygun değildir. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir.

3.Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya açıklandığında kurumu idari ve mali olarak yükümlülük altına koyabilecek bilgi, belge ve sır niteliğinde olan hiçbir dokümanın yayınlanması, paylaşılması veya izinsiz depolanması yasaktır.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğünün, Staj Başvuru esasları ve kontenjanlarını değiştirme yetkisi ve hakkı saklıdır.

Bütün bu açıklamalar ve hususlar, staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler tarafından bu ilanla birlikte kabul etmiş sayılır.

İLETİŞİM:

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Şube Müdürlüğü

Telefon : 0462 334  11 05(Dahili hat 2207)

Web      : http://bolge22.dsi.gov.tr/


e-posta : dsi22@dsi.gov.tr