Menüler

Merkez ve taşra ünitelerimizde kayıtlı makine ve teçhizat parkı olarak 180 adet araç ve iş makinesi bulunmaktadır. Bu rakamın 65 adedi inşaat makineleri, 43 adedi hafif makineler ve 72 adedi ise diğer makineler oluşturmaktadır.

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAKİNE PARKI MEVCUDU

CİNSİ MİKTAR (Adet)
A- İNŞAAT MAKİNALARI
Paletli Ekskavatör 8
Lastik Tekerlekli Ekskavatör 2
Paletli Traktör 17
Paletli Yükleyici 6
Lastik Tekerlekli Yükleyici 3
Greyder Motorlu 1
Müt.Kar.Kamyon 18
Seyyar Kompresör 1
Akaryakıt Tankeri 3
Su Tankeri 1
Kanal Kazıcı Yükleyici 1
Sondaj Makinesi 3
Ara Toplam 65
B- HAFİF MAKİNALAR
Treyler Çekicisi 6
Sabit Kar. Kamyon 4
Arz Pick-Up (4x2) (4x4) 9
Binek (4x2)(4x4) 14
Kaptıkaçtı (4x2)(4x4) 3
Arz. Kaptıkaçtı Hasta Nakli 4
Otobüs 2
Cenaze Aracı 1
Ara Toplam 43
C- DİĞER MAKİNALAR
Bıçak Angle Dozer 17
Lastik Tek. Vinç. Te. Bumlu 1
Kamyonlu Vinç Te. B. 1
Forklift (Çatallı yükleyici)  2
Nakliye treyleri  11
Akaryakıt Tank.Semi. treyler  1
Fueloıl Tank.Semi. treyler 1
Akaryakıt Çek. tankeri 9
Yatakhane treyleri 10
Banyo-Lavabo treyleri 1
Büro treyleri 1
Vibrasyonlu Silindir 1
Hidrolik Kaya Kırıcı 2
Bet.Enjek.Makinası 2
Elektrojen Grubu 7
Santrifij Su Pompası 5
Ara Toplam 72
Genel Toplam 180